2103300774
0
Μαρίνα Γιώτη

Σχετικά με τη Συγγραφέα

Μαρίνα Γιώτη

Η Μαρι?να Γιω?τη γεννη?θηκε στην Αθη?να το 1975. Σπου?δασε Marketing και Καλε?ς Τε?χνες στο Georgetown University της Washington, DC ο?που αποφοι?τησε το 1997. Με?χρι το 1999 φοι?τησε στο Pratt Institute στη Ν. Υο?ρκη σχεδιασμο? οπτικη?ς επικοινωνι?ας και εικονογρα?φηση απο? το οποι?ο αποφοι?τησε με τιμητικε?ς διακρι?σεις. Ε?χει τιμηθει? με το John Peter’s Publication Award απο? το Art Directors Club της Ν. Υο?ρκης και τα Διεθνη? βραβει?α Pentawards για τη δουλεια? της. Το 2014 εκδο?θηκε το πρω?το της βιβλι?ο με τι?τλο Η Στιγμου?λα και ακολου?θησαν Η Στιγμου?λα ει?ναι δυνατη?! Το 2016 κυκλοφο?ρησε το πρω?το βιβλι?ο της πετυχημε?νης σειρα?ς Παραμυ?θια… αλλιω?ς με τι?τλο Σκουφοκοκκινι?τσα –στη λι?στα των 10 καλυ?τερων παιδικω?ν βιβλι?ων Public 2016– και το Δυ?ο φορε?ς κι ε?ναν καιρο? η?ταν η Σταχτοπου?τα απο? τις εκδο?σεις Διο?πτρα. Το 2017 κυκλοφο?ρησε το πρω?το της λευ?κωμα για μαμα?δες με τι?τλο Μια καρδια? και το τρι?το βιβλι?ο της σειρα?ς Παραμυ?θια… αλλιω?ς με τι?τλο Ρεβιθοκοντου?λης, υποψήφιο για το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας Public 2018. Τε?σσερα απο? τα βιβλι?α της ε?χουν μεταφραστει? στα αγγλικα? και διατι?θενται σε ο?λο τον κο?σμο με?σω του Amazon.

Γράψτε το σχόλιό σαςΠερισσότερα για την Συγγραφέα

Εγγραφή στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, νέες κυκλοφορίες και ξεχωριστές εκδηλώσεις, κάντε εγγραφή στο newsletter