Όροι διαγωνισμού ΘΥΣΙΑ


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ «ΘΥΣΙΑ – POLIS HAMMAM»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε.» (εν συντομία «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο νομό Αττικής, Στο Περιστέρι, στην Αγίας Παρασκευής 40 και είναι εκδοτική εταιρεία οργανώνει τον διαγωνισμό «ΘΥΣΙΑ – POLIS HAMMAM» (εν συντομία «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις: 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, αφού έχουν προηγουμένως πλήρως αποδεχτεί τους παρόντες όρους συμμετοχής. Αποκλείονται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρείας, της εταιρεία Dousis Com E.E., της Polis Hammam, καθώς και της εταιρείας Mediatel A.E., οι εν γένει συγγενείς αυτών έως και β’ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 
2. Διάρκεια Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 10/5/2017 έως και την 31/5/2017, καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες διάρκειάς του και να το ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού. 
3. Τρόπος Συμμετοχής:
Ο διαγωνισμός θα γίνει με δημοσίευση αυτού, στο περιοδικό TV24 της εταιρείας Dousis Com E.E. κατά την 12/5/2017 με ένθετη παρουσία μέσα στο περιοδικό, καθώς και στο περιοδικό YouWeekly που ανήκει στην ίδια εταιρεία με τη μορφή διαφημιστικής καταχώρησης η οποία θα ανακοινώνει το διαγωνισμό και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτόν. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η αποστολή  1 sms συνολικής χρέωσης 0,31€(με ΦΠΑ). Πάροχος της υπηρεσίας SMS είναι η εταιρεία Mediatel A.E. (ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ –ΠΑΡΑΠΟΝΑ 2142148020 mdt Τ.Κ.11524 Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 ΑΘΗΝΑ)
Υποσημείωση: Κάθε συμμετέχων που έχει αποστείλει sms για να συμμετάσχει στην κλήρωση, κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 3 € αγοράς σε επιλεγμένους τίτλους από το site www.dioptra.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα στο https://www.dioptra.gr/ApodosiDwroepitagis/11/
4. Δώρα Διαγωνισμού: 
10 τυχεροί/ες νικητές/τριες θα κερδίσουν από μία υπηρεσία Απλό Χαμάμ έως και 90 λεπτών καθώς και ένα αντίτυπο του βιβλίου Θυσία υπογεγραμμένο από τη συγγραφέα Άννα Γαλανού. (Σύνολο 2 δώρα κάθε νικητής/τρια) Την υπηρεσία Χαμάμ προσφέρει η αλυσίδα Polis Hammam και οι νικητές/τριες μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους στα Polis Hammam Αθήνα: Αυλητών 6-8, Ψυρρή, Τ: 210 321 20 20 και Θεσσαλονίκη: Κ. Καραμανλή 40Α, Καλαμαριά, Τ: 2310 488 216. 

5. Παραλαβή Δώρου:
Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 1/6/2017 και τα ονόματα των 10 τυχερών νικητών/τριων θα ανακοινωθούν στο site των εκδόσεων Διόπτρα www.dioptra.gr καθώς και θα ειδοποιηθούν μετέπειτα τηλεφωνικά για την εξαργύρωση του δώρου. 
H υπηρεσία Χαμάμ μπορεί να εξαργυρωθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα αντίστοιχα καταστήματα της αλυσίδας Polis Hammam και μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι νικητές/τριες που είναι κάτοικοι Αθηνών θα παραλάβουν το αντίτυπό τους από το υποκατάστημα των εκδόσεων Διόπτρα Πεσματζόγλου 5, Στοά Βιβλίου, ώρες καταστημάτων καθώς οι νικήτες/τριες του διαμένουν στην επαρχία θα παραλάβουν το δώρο τους με αποστολή μέσω courier με δωρεάν μεταφορικά.  Για την εξαργύρωση των δώρων θα ζητηθούν πλήρη στοιχεία των νικητών/τριων καθώς μπορεί να ζητηθεί και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία κατά την παραλαβή για τη διασταύρωση των στοιχείων των νικητών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τo Δώρο πέραν της απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 
6. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση της σε τροποποιήσεις των όρων του Διαγωνισμού και να τις ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της www.dioptra.gr (ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτή επιθυμεί καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος
7. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για χρήση των προσωπικών του στοιχείων, καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων που τυχόν δημιουργήθηκαν ή σχηματίσθηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παραλαβής του Δώρου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί θα συμμετέχει, χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση στη διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορα μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθεί το όνομα, επώνυμο για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του. 
8. Ο Νικητής δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά.
9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την χρήση του Δώρου. Κάθε επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται από τον διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω περιγραφή του Δώρου βαραίνει αποκλειστικά το Νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια Εταιρεία. 
10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος Δώρου, κάποιο άλλο ίσης ή διαφορετικής αξίας.
11. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται και αναρτημένο στην σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας στο www.dioptra.gr
12. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στον παραπάνω ιστότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.
14. Η διοργάνωση, η κλήρωση, η ανακοίνωση του νικητή και η ενημέρωση του, είναι της αποκλειστικής ευθύνης της εκδοτικής εταιρείας Διόπτρα και ουδεμία ανάμειξη έχει η εταιρία «MEDIATEL Α.Ε.». 
Οι εταιρείες «MEDIATEL Α.Ε.» και «Εκδόσεις Διόπτρα»  δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
Οι εταιρείες «MEDIATEL Α.Ε.» και «Εκδόσεις Διόπτρα»  επιπλέον δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της «MEDIATEL Α.Ε.» και της «Εκδόσεις Διόπτρα» , όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν μεταδόθηκαν από το χρήστη σωστά και κατά συνέπεια η αποδελτίωσή τους δεν είναι εφικτή, τότε οι «Εκδόσεις Διόπτρα» διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση, για να επιλέξει άλλον νικητή. 

15. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Εγγραφή στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, νέες κυκλοφορίες και ξεχωριστές εκδηλώσεις, κάντε εγγραφή στο newsletter