Όροι Διαγωνισμού

Οι νικητές που είναι κάτοικοι Αθηνών παραλαμβάνουν από το βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Διόπτρα, Σόλωνος 93-95, 210 3300774 εντός ενός μήνα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Τα ωράρια είναι: 
Δευτέρα και Τετάρτη: 9:00-15:00
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 9:00-20:00
Σάββατο: 9:00-15:00

Οι κάτοικοι της περιφέρειας παραλαμβάνουν απευθείας μέσω courier και για την αποστολή πρέπει να έχουν αποσταλεί από τον νικητή όλα τα στοιχεία που απαραίτητα για την αποστολή. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν το δώρο δεν παραλειφθεί και επιστραφεί, η αποστολή δεν επαναλαμβάνεται. 
Αναλαμβάνονται από τις εκδόσεις Διόπτρα αποστολές μόνο εντός Ελλάδος.

Επιπλέον:

1. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και το δώρο αποτελούν μέρος των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμμορφώνεται προς τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις είναι άκυρη. Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι οι Εκδόσεις Διόπτρα Αγ. Παρασκευής 40, 12132 Περιστέρι, τηλ. 2103302828.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα προωθητικό διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες internet άνω των 18 ετών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).

3. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να ακολουθήσει τις αντίστοιχες οδηγίες που αναγράφονται. 

5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά. 

6. Η διάρκεια διαγωνισμού ανακοινώνεται από το εκάστοτε μέσο στο οποίο και τρέχει ο διαγωνισμός.

7. Οι τυχεροί νικητές που θα κερδίσουν το δώρο θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονική επιστολή από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

8. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι των Εκδόσεων Διόπτρα καθώς και του εκάστοτε συνεργαζόμενου μέσο. 

9. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος, παράλειψης, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή τη μετάδοση των δεδομένων ή διακοπής γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων.

13. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

14. Σε περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν επιθυμεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων θα εξαιρείται από τη λίστα των συμμετεχόντων για την τελική κλήρωση.

15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

16. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@dioptra.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, νέες κυκλοφορίες και ξεχωριστές εκδηλώσεις, κάντε εγγραφή στο newsletter