Διαγωνισμός Η επανάσταση του ύπνου

Διαγωνισμός Η επανάσταση του ύπνου
Διάρκεια διαγωνισμού: 17/10/2019 - 28/10/2019

Οι εκδόσεις Διόπτρα και η Coco-mat σας προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία… ύπνου!

Τρεις (3) τυχεροί κερδίζουν το βιβλίο «Η Επανάσταση του Ύπνου» και από 1 διανυκτέρευση, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, στο ξενοδοχείο Coco-Mat Athens BC!

 Επαναπροσδιορίστε τη σχέση σας με τον ύπνο και βελτιώστε την υγεία, την αποδοτικότητα, τις σχέσεις και την ευτυχία σας.

Αν σου αρέσουν τα βιβλία και θες να λαμβάνεις νέα μας, τότε μας χωρίζει μόνο ένα check! Κάνε εγγραφή στο Newsletter παρακάτω για να ενημερώνεσαι!

Όροι Συμμετοχής

 1. Όροι διαγωνισμού:

Ο Διαγωνισμός θα τρέξει το διάστημα 17/10/2019 – 28/10/2019 και η κλήρωση θα γίνει 29/10/2019 στα γραφεία των εκδόσεων Διόπτρα.  Τρεις (3) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) διανυκτέρευση, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό,  στο ξενοδοχείο Coco-Mat Athens BC, το οποίο βρίσκεται στην οδό Φαλήρου, αριθμό 5 στην Αθήνα, με ΤΚ 11742 και από (1) βιβλίο «Η επανάσταση του ύπνου».

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Οι Εκδόσεις  Διόπτρα που εδρεύουν στην Αθήνα (οδός Αγ. Παρασκευής 40) με ΑΦΜ 082198368, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο “Διαγωνισμός Η επανάσταση του ύπνου”, εφεξής ο «Διαγωνισμός» ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.dioptra.gr/

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, και είναι χρήστες Internet.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι εργαζόμενοι του Ομίλου  Coco-Mat, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού (περαιτέρω η «Διάρκεια») ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 17/10/2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 28/10/2019 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει το Διοργανωτή ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 1.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν από την ηλεκτρονική φόρμα στο https://www.dioptra.gr/diagonismos/i-epanastasi-tou-ipnou-cocomat/ που θα αναρτήσει ο Διοργανωτής στην Ιστοσελίδα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 1.  Δώρα

Τα Δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα»), τα οποία θα κληρωθούν σε τρεις τυχερούς νικητές είναι τα εξής:

Κάθε ένας νικητής κερδίζει από 1 διανυκτέρευση, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, στο ξενοδοχείο Coco-Mat Athens BC (το οποίο βρίσκεται στην οδό Φαλήρου, αριθμό 5 στην Αθήνα, με ΤΚ 11742)) και από ένα 1 βιβλίο «Η επανάσταση του ύπνου» το οποίο και θα βρουν μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η κλήρωση των νικητών θα γίνει στις 29/10/2019 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail. Μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου.

Οι νικητές στη συνέχεια θα πρέπει να εξαργυρώσουν το δώρο τους ύστερα από συνεννόηση με το ξενοδοχείο Coco-Mat Athens BC, σχετικά με τις διαθεσιμότητες και έως τις 31/12/2019. Τα ονόματα στην Coco-Mat θα δοθούν από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

Για την ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ηλεκτρονικά στις 29/10/2019. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν δυο (3) νικητές και δυο (3) αναπληρωματικοί για τα Δώρα του Διαγωνισμού. Οι νικητές θα ενημερωθούν ότι κέρδισαν τα Δώρα του Διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email που θα έχουν δηλώσει μέσω της φόρμας συμμετοχής. Θα πρέπει εντός πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους γνωστοποιείται μήνυμα ότι αποδέχονται τα Δώρα, προκειμένου να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν οι νικητές για την εξαργύρωση των Δώρων. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός του παραπάνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, αμελήσουν, αδιαφορήσουν, αρνηθούν τα Δώρα, τα οποία δικαιούνται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό τους, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά τους όσον αφορά τα Δώρα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές από τους εγκύρως συμμετέχοντες κατά τη σειρά ανάδειξής του στην κλήρωση. Οι νέοι νικητές θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με την παραλαβή των Δώρων από αυτούς. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Οι νικητές θα ενημερωθούν από το Διοργανωτή για τον τρόπο εξαργύρωσης των Δώρων. Οι νικητές θα μπορούν να εξαργυρώσουν τα δώρα τους με επίδειξη ΑΔΤ. Σε περίπτωση που οι νικητές του Διαγωνισμού δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα του ή αρνηθούν να τα παραλάβουν, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των Δώρων.

 1. Ευθύνη Διοργανωτή.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής δικαιούται να μην προσφέρει στο νικητή τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

 1. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Ο Διοργανωτής δύναται -αλλά δεν υποχρεούται- να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που κατά την άποψη του είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό τους.

 1. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί με σχετική δημοσίευση στο Διαδικτυακό Τόπο (https://www.dioptra.gr/diagonismos/i-epanastasi-tou-ipnou-cocomat/) και στο πεδίο «΄Όροι διαγωνισμού» με την έναρξη του διαγωνισμού.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντα την Επεξεργασία θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Διοργανωτή, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Διοργανωτής θα διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων που θα έχει συλλέξει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση του Δώρου στους τυχερούς. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο η διενέργεια του Διαγωνισμού, η ανάδειξη του νικητή και η απόδοση σε αυτούς των Δώρων τους. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων που δηλώσουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση από τις εκδόσεις Διόπτρα θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων.

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον νόμο και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντιρρήσεως. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με το Διοργανωτή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@dioptra.gr

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Η πολιτική του Διοργανωτή για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dioptra.gr/category/politiki-aporritou/

 1. Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 1. Αποδοχή των όρων

H συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει με προσοχή και συμφωνεί απόλυτα με το περιεχόμενο των παρόντων όρων.

Νικητές διαγωνισμού

 • ΣΤΑΎΡΟΣ
 • Αλεξάνδρα
 • ΑΝΝΑ

Εγγραφή στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, νέες κυκλοφορίες και ξεχωριστές εκδηλώσεις, κάντε εγγραφή στο newsletter